torsdag 3 juni 2010

The trip to mars...

Det som kändes så himla mycket som en rymdresa - långt bort, okänt och lite läskigt - känns efter idag bättre. Vi har använt dagen till att dra upp riktlinjer för hur Faktoriet ska fungera. Så även om det är kort om tid så börjar man skönja konturer...Att få vara med och starta en helt ny skola (i gamla skolan) är inte så illa. Hur ofta får man den chansen?

Kunskapssyn, innehåll och idéer om form och målsättning diskuterades, ibland livligt... Många huvuden som ska enas och komma till en samsyn.

Jag ser chansen att få möjlighet att utveckla mitt sätt att arbeta utifrån min teori eller vision om undervisning. Jag ser undervisning (bra undervisning) som resultatet av tre likvärdiga delar. Jag brukar formulera det som en triangel där varje hörn representeras en likvärdig del av helheten.
- En del är FÖRMEDLA, dvs att föreläsa, läsa själv eller att använda internet för att ta fram eller samla kunskap/fakta.
-En annan är SAMTAL där eleverna i mötet med andra testar sina åsikter och teorier för att förstärka eller förkasta dem. I mötet med andra skapas ens personlighet också tror jag. Samtalet kan vara fritt eller styrt i en gruppövning.
-Den tredje delen, eller hörnet är PRODUKTEN där eleverna redovisar och visar upp sina kunskaper och tankar i tex dramatiseringar, redovisningar, utställningar, loggböcker, uppsatser, samtal/debatter (kanske även prov då...).

Då dessa tre delar finns med så känner jag mig nöjd.

Inga kommentarer: