fredag 13 december 2019

Fredagstankarhttps://www.youtube.com/watch?v=HMQkV5cTuoY
Favorit i repris.

Att få in Kants kategoriska imperativ i en låttext är snudd på genialiskt...
"Hey, you dickheads, take a good look at these legal citizens of the Bundesrepublik Deutschland in the year of 2016. It is perfectly legal for them to do whatever the fuck they want to do, you stupid shit for brains. And do you want to know why, fuckface? Because they are fucking human beings, like you and everyone else. Have you heard of the categorical imperativ, asshole? Read Kant, you Cunt!"...

Den uppmaningen kanske behövs på fler håll än i denna fantastiska musikvideo av Jan Böhmermann...
Vad är det Kant påstår då? Jo att vi ska handla endast på så sätt att den moral som vi anser gäller oss själva, är rimlig att tillämpa som en allmän etisk lag som gäller för alla...

Inga kommentarer: