tisdag 26 juni 2012

Förvåning mitt i regnet?!

Konstigt att det kommer som en chock att resultaten är dåliga... Läste i dagens ekuriren om utvärderingen av insatserna för att höja betygen. Man konstaterar att: "Eskilstunas grundskolor fick förra året 13 miljoner kronor extra för att höja betygen i årskurs nio. Målet var att 85 procent av niorna skulle ha godkänt i alla ämnen vårterminen 2012. Resultatet blev betydligt blygsammare 78 procent, en höjning med två procentenheter från året innan. [...] Man har hittat flera orsaker till att skolorna inte klarat av att nå upp till målet. En är att eleverna har för dåliga förkunskaper inför det sista läsåret på grundskolan. En annan att skolan inte tillräckligt snabbt upptäcker kunskapsluckorna i de lägre åldrarna."

Hmm...?
"[...] inte tillräckligt snabbt upptäcker kunskapsluckorna i de lägre åldrarna"...? vadå inte upptäcker.
Visst upptäcks, men vad gör man i en mattegrupp om 30 elever. Enskilda samtal på 10 minuter kring matte med varje individ varje vecka? Jo, det skulle ta 300 minuter av 180 man har att använda. Dåliga, eller inga förkunskaper redan i sjuan. Insatser? Finns inte pengar till små grupper...

torsdag 14 juni 2012

Torsdagstankar

Sommarlovet infinner sig! ;-)

Sommarskola

Nu ploppar nödlösningarna fram... Att införa obligatorisk sommarskola för de som man inte klarat av att hjälpa till godkända betyg är ett unerbetyg på den verksamhet man bedriver. Resurserna ska ju istället läggas på den befintliga verksamheten så att problemet inte uppstår, istället för att i efterhand försöka rätta till. Det är ineffektivt att arbeta på loven med det som man inte hinner med under terminerna. Se istället till att lärarna och eleverna klarar av sitt uppdrag på den tid som finns till hands. Minska framför allt gruppernas storlek. Att det är svårt att få godkänt, om man behöver mycket hjälp, i en mattegrupp på 30 elever och en lärare säger sig självt. Jag skrev tidigare om hur dyrt det blir med påsklovsskola för ett fåtal elever... det blir väl samma sak med detta. men då verkar det finnas pengar. Konstigt!?