söndag 28 april 2013

Vad mer kan man säga?

Kunskapssyn, visioner och arbetssätt...saker som intresserar mig.

Genom att läsa mina inlägg om pedagogik så framkommer förmodligen en ganska tydlig pedagogisk idé. Jag tror inte på prov och förespråkar samarbete. Att hjälpas åt är inte fusk, så gör man i livet. Ingen arbetar helt allena, utan samvaro eller samverkan. Det funkar inte så.

Skolan ska träna/lära samarbete, inte arbeta med enkla repetitioner, utantill-rabblande och bedömning av bäst korttidsminne hela tiden. Projektform, tematiskt arbete och självklart ämnesövergripande är inga roliga inslag i undervisningen, det är snarare grunden i min syn på skola. Kunskap skapar man tillsammans, inte ensam. När jag testar min hypotes utvecklas jag i mötet med andras hypoteser, tankar, frågor och kunskaper...men det har jag sagt tidigare om och om igen... Visioner, tydlighet, möjligheter och vilja att utvecklas spelar stor roll. Vill man så kan man, men får man inte reella möjligheter att utvecklas så blir det inget av med det.

Helt fascinerande att då upptäcka att någon har tänkt det du tänker,
formulerat det till en hel vision och sen gjort slag i saken också...det blev en skola...!
 


Några rubriker från Entréskolans hemsida om pedagogisk grundsyn: 

"Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar
information till kunskap och utvecklar vårt lärande."


"Lärande är en aktiv process där eleven är aktiv och skapande
i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i ämnen."


"Arbete med praktiskt estetiska uttrycksformer ökar elevernas självförtroende
och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande och ökar måluppfyllelsen i alla ämnen." 


Kan inte annat än småle och säga, ja just det!


onsdag 24 april 2013

Lång vägs färd mot undergång?

Efter två lönesamtal utan tydliga svar eller förklaringar skickade jag iväg en ansökan till en skola som lät riktigt bra. Kallad på intervju och fyra dagar senare får jag tjänsten. Hej hopp...

Om man inte kan få svar på en direkt fråga om vad man ska göra, i arbetet eller i fortbildningsväg, för att kunna få en liknande lön som vissa kollegor, då är det liksom ingen mening längre. Att inte att kunna motivera vad som ger en högre lön är frustrerande.

Om man inte vet var man ska är det svårt att resa. Att jobba på måfå och hoppas på det bästa funkar inte. Hellre sätta upp svåra mål än att sväva på målet. Men likväl som elever vill veta vad som krävs för att nå nästa nivå, så vill jag och mina kollegor veta hur och genom vilka insatser man kan nå nästa nivå både i utveckling och i lön. Utveckling kräver mål som man kan utvärdera annars kan man ju inte ens titta tillbaka och konstatera att man blivit eller inte blivit en bättre lärare.

Jag är övertygad om att det är rätt att flytta.
Nu ska jag fokusera framåt. Jag har ganska rimliga förväntningar men är mycket förväntansfull ändå. Behöver tänka om tänka nytt... kreativt!

måndag 22 april 2013

Kursändring

...nya horisonter.
Lämnade in tjänstledighetsansökan nyss.
Ska bli kul att få jobba i en miljö med 100% ämnesövergripande studier.
En helhet utan snuttifiering och låsningar i form av timmar och ämnen.
Processen, de gemensamma målen och förmågorna i centrum.
Lösningsfokuserat.

Spännande

Hoppas det blir så bra som jag tror och hoppas...

Dags att lämna allt gammalt bakom...
...blicka framåt.

Den ljusnande framtid är min

Janne Ekström 22 april 2013

Geografi - tankar om undervisningen


Hur utvecklar vi undervisningen och gör den mer problembaserad?
Med tanke på elevernas kommentarer och upplevelser i samband med nationella provet inser jag att geografiundervisningen kan och behöver utvecklas.

Men hur gör vi det? Jag skulle vilja använda tid av fortbildningen för oss i arbetslaget för att utveckla och förbättra undervisning och arbetssätt i geografi. Kanske kan vi dela mer med varandra och tvinga oss till fler gemensamma arbetsområden istället för att som idag köra på i egen klass... Det är en retorisk fråga eftersom jag tror att vi blir bättre tillsammans. Det finns verkligen ett värde i att samköra och dela med av de olika kompetenser som finns.
Hur skapar vi mer utredande än repeterande uppgifter? Funderingar:

Vi kanske behöver arbeta med att tolka kartor och dess fakta snarare än att lära sig städer och länder. Som i nationella provet. Använda karta för plattektonik för att utreda varför det finns berg och var de ligger inte bara att... Mycket bra uppgift. Att söka samband är smart. Som i nationella provet del ett. Sambandet mellan HDI och tillgång på vatten var bra. Vi kan använda Gapminder mer som underlag. Hu ser utvecklingen ut i olika delar av världen? Exempelvis jämföra tre länder på olika platser utifrån flera olika data. Exempelvis: läskunnighet, arbetsliv, befolkning, HDI, BNP etc. Klart bättre än att göra en turistbroschyr eller skriva fakta om ett land, som eleverna ofta föredrar. Men då saknas det utredande och tolkande inslaget.
Fler uppgifter med tydliga jämförelser mellan exempelvis den kända miljön; Sverige, och andra länder eller miljöer. Kartan kan ju användas mer även i samhällskunskap eller historia, likväl som i religion. Handlar väl bara om att hitta bra strukturer och uppslag för hur man ska göra det.
Kan vi använda tiden flera arbetslag tillsammans?

Förmodligen är det geografi som är det ämne vi har minst samlad kompetens i. Själv har jag ju bara 30hp i geografi mot 60hp i historia och 75hp i religion. Klart att man är mer insatt i de ämnen som man har mer utbildning i.

Men hur löser man det problemet?

Tyvärr kan man ju inte läsa lärarlyftet om man har examen, men jag skulle gärna läsa mer geografi för att bli bättre på att undervisa i det ämnet. Kanske ska man satsa på att utveckla ett SO-ämne varje termin genom fortbildning och studiebesök etc.? Jag tror att det finns ett behov av det i alla fall.
Janne Ekström 16 april 2013

tisdag 16 april 2013

En kort kommentar från min presentation på skolans hemsida

"Kunskap skapar man i mötet med andra, i ögonblicket då man testar sin egen hypotes mot andras, eller mot verkligheten, inte genom att skriva fem rätt på ett prov."

Det finns de som delar den synen, en del av dem är rektorer. Kul!

Media

Hmmm... nya sidor av media. I början av min lärarkarriär, på 1900-talet...dök aldrig frågan om nätmobbning eller näthat upp. Knappt sociala medier som begrepp. Det har hänt lite...klart det fanns knappt datorer heller, men i år har vi 9 på 180 elever. Topp!
Fast till hösten blir det en till en, men med iPads, trots att arbetslaget ville ha PC.

JO, i alla fall...hittade, via värdegrunden.se bra artikel och embryo till uppgift om just närhat.
Den kör vi i sjuans mediaarbete.

Uppgift: NÄTMOBBNING


Arbetsfrågor: 
Diskutera frågorna tillsammans och skriv sedan i
din loggbok om dina tankar och något av det som kom fram i gruppens samtal.

• Vad handlar artikeln om? Återberätta, sammanfatta innehållet.
• Vad tycker du om det som tas upp i artikeln?
• Varför, tror du, vill någon sprida hat över nätet?
• Hur kan Izabella agera för att få ett slut?
• Vad kan skolan göra?
• Vad kan polisen göra?
• Vad ska/kan hennes föräldrar göra?
• Om det var du, hur skulle du reagera tror du?
• Egen fundering / tanke / fråga.

Vi får se vad som blir resultatet.

måndag 8 april 2013

Lotterier?Gymnasielärare skriver om lönelotteriet

Well said!

Ett litet klipp:

"Efter ett års väntan var det dags för lärarna att få ny lön. Dagen föregicks av medarbetarsamtal då chefen desperat försökte ge sken av att veta vad jag gör. Att ingen chef besökt mina lektioner eller talat med mig om undervisning under ett helt år spelar ingen roll. Under en timme sammanfattar jag ett års arbete och går därifrån med en klapp på axeln, lovord om hur bra jag är och uppmaningen att kämpa på."

Det är intressant att klappen på axeln och lovorden inte går att handla för, varken en ny cykel eller frukostfrallor... Men det är ändå det som man ska hålla tillgodo med.

Rättvisa och rimliga löner förutsätter att den som sätter lönen har kunskap om vad respektive lärare har för kompetens, uppgifter, förmågor etc. Som vid betygssättning. Det behövs regelbunden kontakt, dialog och utvärdering av och med en elev för att sätta betyg. Jag kan inte grunda betyget på vad jag tycker eller vad andra säger om eleven.

Ja, det är rimligt med vissa löneskillnader, men utifrån tydliga kriterier, förväntningar, kompetenser eller förmågor. Inte subjektiva tyckanden. Mellan två lärare med likvärdig utbildning, tid i arbetet och arbetsbörda/-uppgifter borde det inte vara 3000-5000 i löneskillnad. I så fall ska det ju finnas tydliga kriterier vad det grundas på, samtidigt som det ska vara tydligt vad som krävs av den lägst betalde för att avancera i lön. Är det fortbildning, formell kompetens eller andra arbetsmetoder som krävs, ok då kan man göra något åt det. Men om man inte får veta vad som krävs blir det godtyckligt.

Om man inte vet var man ska är det svårt att resa...