söndag 7 juli 2013

Nämen...

I DN hittar jag en intressant artikel. 

Skolans ansvar är att markera vad som är förväntad kunskap, hur man studerar och att man får ta konsekvenser sina handlingar. Nu är det som om man ska stryka medhårs hela tiden. Låga krav, inga konsekvenser...

"Skolan har stort ansvar. Vi misstänker att problemen delvis beror på att skolan och i viss mån högskolan i dag är en ”skyddad verkstad”. Kraven på eleverna har successivt sjunkit. Arbetstakten är låg och studenter kan i regel komma undan med sena inlämningar, etcetera, genom ursäkter och förhandling med de vuxna." DN debatt 7/7.

Ska man då dela ut betyg till elever som inte lever upp till de ställda kraven?
Nej, det tycker inte jag. Genom att sänka kraven sviker vi eleverna.

"Det anses vara skolans uppgift att göra alla arbetsmoment roliga och undermåliga prestationer leder sällan till omedelbara konsekvenser. Denna miljö förbereder inte för ett krävande arbetsliv. Stora grupper ungdomar har i dag en orealistisk bild både när det gäller vilka prestationer som förväntas och vad arbetsgivare kan erbjuda. Verkligheten blir en kalldusch när arbetsgivare inte accepterar svaga prestationer oavsett förklaringar samt att många arbetsmoment till sin natur är monotona." DN debatt 7/7.

Alltså, att stryka medhårs och att inte ställa krav är att göra eleverna en björntjänst.

Men det är ju klart att ha 34 tonåringar i samma klassrum och tro att en ensam lärare ska kunna hinna med alla lika mycket, eller efter behov...det är inte rimligt. För att kunna nå målen behöver vi höja kraven, ge möjligheter och på så sätt  förbereda eleverna för framtiden, men då behövs mindre undervisningsgrupper, inte sänkta krav. När man hör elever som går i sommarskola uttrycka sig i radio att "det är bättre att gå sommarskola för under terminerna får man aldrig arbetsro"  då är det något som inte är bra...

YES WE CAN...


lördag 6 juli 2013

...till varje pris?

"Om Du är aktiv på lektionerna lovar vi att Du kommer att nå målen." ...

....ur verksamhetsplanen...

;-)

tisdag 2 juli 2013

Utredning pågår...

Man häpnar fortfarande, men det är sant. 
Rektor höjde betygen utan lärares medverkan,
underlag eller vetskap.
Agerade bakom ryggen helt enkelt.
Läs artikeln i ekuriren...

Men nu måste det vara sommarlov ändå...;-)