tisdag 26 juni 2012

Förvåning mitt i regnet?!

Konstigt att det kommer som en chock att resultaten är dåliga... Läste i dagens ekuriren om utvärderingen av insatserna för att höja betygen. Man konstaterar att: "Eskilstunas grundskolor fick förra året 13 miljoner kronor extra för att höja betygen i årskurs nio. Målet var att 85 procent av niorna skulle ha godkänt i alla ämnen vårterminen 2012. Resultatet blev betydligt blygsammare 78 procent, en höjning med två procentenheter från året innan. [...] Man har hittat flera orsaker till att skolorna inte klarat av att nå upp till målet. En är att eleverna har för dåliga förkunskaper inför det sista läsåret på grundskolan. En annan att skolan inte tillräckligt snabbt upptäcker kunskapsluckorna i de lägre åldrarna."

Hmm...?
"[...] inte tillräckligt snabbt upptäcker kunskapsluckorna i de lägre åldrarna"...? vadå inte upptäcker.
Visst upptäcks, men vad gör man i en mattegrupp om 30 elever. Enskilda samtal på 10 minuter kring matte med varje individ varje vecka? Jo, det skulle ta 300 minuter av 180 man har att använda. Dåliga, eller inga förkunskaper redan i sjuan. Insatser? Finns inte pengar till små grupper...

Att sätta in resurserna i nian är som att lägga mer krut på serveringen av maten än tillagningen. Satsa tidigare. Se till att ingen elev lämnar sexan utan att kunna skriva, läsa och räkna på en rimlig nivå. Fokusera på handledning och utveckling, inte att skriva skriftliga underlag i Dexter ALL lektionsfri tid. Ta bort eller förenkla dokumentationen. Vi dokumenterar ihjäl oss men det enda vi ser är att vi inte klarar uppdraget. Lägg den energin på eleverna i klassrummet istället. Hoppas på förändring när det blir ny chef - förhoppningsvis en som förstår hur det ser ut i vardagen för lärarna? Undervining inte administration, fler tester och prov ger inte fler lyckade elever... Det är dialoig, möten och handledning som är vägen. Sånt måste få ta tid, sånt måste få kosta...

Inga kommentarer: