torsdag 14 juni 2012

Sommarskola

Nu ploppar nödlösningarna fram... Att införa obligatorisk sommarskola för de som man inte klarat av att hjälpa till godkända betyg är ett unerbetyg på den verksamhet man bedriver. Resurserna ska ju istället läggas på den befintliga verksamheten så att problemet inte uppstår, istället för att i efterhand försöka rätta till. Det är ineffektivt att arbeta på loven med det som man inte hinner med under terminerna. Se istället till att lärarna och eleverna klarar av sitt uppdrag på den tid som finns till hands. Minska framför allt gruppernas storlek. Att det är svårt att få godkänt, om man behöver mycket hjälp, i en mattegrupp på 30 elever och en lärare säger sig självt. Jag skrev tidigare om hur dyrt det blir med påsklovsskola för ett fåtal elever... det blir väl samma sak med detta. men då verkar det finnas pengar. Konstigt!?

Inga kommentarer: