lördag 15 februari 2014

Sportlovet är här som...

…en befrielse. 

Efter en rolig, men ganska jobbig vecka är det liksom läge att vara ledig en vecka. Vi har gjort en rejäl nystart och tagit tillbaka taktpinnen, kan man säga. Så många elever som fortfarande använder datorn utifrån begreppet "lust" inte "plikt" och därför mest tramsar omkring på nätet istället för att prestera. Alltså, inga datorer alls ett tag nu. Noll och intet faktiskt. Samma sak med mobiltelefoner och ytterskor, jackor, godis mm. Eleverna har sakta börjat revoltera och strunta i reglerna. Man gör som man vill och bara det man vill. Sen ska man försöka bedöma kunskaper som inte finns… Dött lopp… Men som sagt, gör om gör rätt. Vad kan vi ändra på? Hur ska vi göra? Vad fungerar? Utifrån de tankarna tänkte vi om och gjorde lite annorlunda, med gott resultat.

Men nu blev det skillnad. En återgång till den värld de känner igen. Papper och penna, ordning och reda. Visst det var jobbigt att tjata om skor, telefoner mm, men det gav resultat och redan efter två dagar så var det bättre. Den kreativa miljön i dramasalen under veckan där de arbetat i mindre grupper med klart mycket mer konkreta uppgifter och utan att distraheras av internet, den var härlig. 

Jag ansvarar tillsammans med en kollega för Min resa, geografi-delen. Eleverna har arbetat med kartboken, hur man använder kartbok för att söka fakta, teori om Brasilien, odlingszoner mm. Sen passade jag för första gången på att använda gapminder.org med gott resultat. Bra att kunna visa sambandet mellan spädbarnsdödlighet och utbildning, eller inkomst. Mellan landets ekonomi och livslängd. Klara och tydliga grafer som även sjuorna förstod.  Worth doing!

Eleverna fick under onsdagens work shop tre timmar på sig att färdigställa en presentation av en land i Sydamerika enligt en tydlig instruktion. På torsdagen diskuterade vi med gapminders hjälp orsak och verkan sen på fredagen fick de använda "sitt" land och sedan analysera geografiska fakta i en jämförelse med Sverige. Självklart gick vi igenom och försökte förklara begrepp. Vad är BNP per capita är ju en bra fråga

Veckan avslutades med kartprov. Man ska kunna världsdelarna, ekvatorn, nollmeridianen, längd- och breddgrader och Sydamerikas länder, tycker jag. 

Analysuppgiften hade den här strukturen:
Arbeta i gruppen med två av nedanstående analys-uppgifter. Samtala och lös uppgiften. Skriv sedan din egen reflektion om vad ni kommit fram till. Gör dina egna tolkningar.  
Befolkning
 • Vi har 23 invånare/km2
 • Invånarantalet ökar med 0,7%/år.
 • Kvinnor föder i snitt 2 barn.
 • Sverige är förväntad livslängd för män 80 år och för kvinnor är det 84 år. 
 • Spädbarnsdödligheten i Sverige är omkring 2 barn per 1000 födslar. (2/1000)
Utbildning och ekonomi
 • I Sverige börjar 99,3% av barnen i grundskolan.
 • 99,0% av befolkningen är läskunniga.
 • I Sverige har vi 123 mobiltelefonabonnemang/100inv.
 • 91% av befolkningen har tillgång till Internet. 
 • Vår BNP per Capita är 54 476 USD (Samlade värdet av allt som produceras under ett år utslaget per invånare). 
 • Vår inflation är omkring 2%/år (priserna stiger med 2%/år).
Sjukvård och hälsa
 • I Sverige lägger vi ut närmare 4500 USD (dollar) per person och år på sjukvård. 
 • I Sverige är spädbarnsdödligheten 2 barn/1000 födslar.
 • Andelen som har tillgång till rent vatten är 100%. 
Uppgift: 

Jämför det med ert land.
Vilka skillnader kan ni hitta?
Vad kan vara förklaringen till att det finns skillnader?
Vad får skillnaderna för konsekvenser?


Det var kul att se hur de testade sin analytiska förmåga och diskuterade olika konsekvenser av och orsaker till skillnaderna. Ibland fanns inga skillnader mellan länder på vissa punkter, men ändå fattig-rik. Det gav också en del nya frågor. Som t ex hur kan antalet internetanvändare vara ett tydligt tecken på ekonomin i landet, medan antalet mobiltelefoner inte är det? 

Nästa temavecka är det sexornas tur att ta sig an Europa med ungefär samma upplägg. 


Inga kommentarer: