lördag 16 mars 2013

Lördag, i mars...

Veckan gick igen, lika fort som vanligt. Tuff vecka dock. Det påverkar verkligen arbetslaget att vi sett hur illa löneskillnaderna slår. Det är inte rimligt med så stora skillnader mellan lärare av ungefär samma kaliber utan att det finns tydliga direktiv för vad som ska eller kan generera en högre lön. När man gör samma jobb, lika lång erfarenhet och har liknande kompetens kan det inte skilja tre-fyra tusen i månaden, det är inte rimligt. Vissa skillnader är klart rimliga, men då ska direktiven eller grunderna för dessa vara tydliga och, som man numera säger så ofta, transparenta. Tyvärr riskerar detta att slå tillbaka emot dem som "valts" ut att vara stjärnorna med höga löner, då missnöjet tyvärr lätt kommer att hamna på dem, inte på det som är orsaken till felaktigheterna. Ingen kritik på dem som är duktiga och belönad med bra lön, men hur vet man att dessa är duktigare och mer kompetenta än andra? Och i så fall, hur redovisar man bakgrunden till löneskillnaderna så att det är tydligt vad som premieras och varför vissa valts ut framför andra?

Det är otroligt viktig att man definierar Lärare 1.0 så att man vet vad som är standardkraven. Detta förväntas jag göra, så mycket uppgifter förväntas jag ha, så här hög kompetens osv. Detta behövs för att man tydligt ska kunna se om man har högre kompetens, gör mer eller tar större ansvar etc. Exempelvis borde det väl utöver den "vanliga" standarden i Lärare 1.0 att vara drivande i arbeten med ämnesövergripande studier, lägga schema, genomföra internationella projekt, handleda nyanställda, ha lärarkandidater, vara effect-informatör, ha erfarenhet av att producera läromedel, fortbilda sig, läsa extra på högskolan, vara arbetslagsledare, sköta hemsidan, planera temaarbeten, vara ämnesansvarig, eller kanske bara använda it i den dagliga undervisningen...eller kanske i den bästa av världar, så gör alla det?  Om så är fallet, då borde alla som gör det ha stora möjligheter till en god löneutveckling. Ja, och i så fall ska det vara med i Lärare 1.0 och de som inte gör det, uppfyller alltså inte kraven för vad som är standardkravet.

Diskussionen om vad som är den förväntade arbetsinsatsen, kunskaps- och kompetensnivån är viktig. Vad förväntas av mig? Vad förväntas av mig om jag vill höja min lön? Vad är mina brister som ska rättas till och vilka är mina styrkor? Det vet jag ju ofta själv, men vet den som sätter lönen det? Och, slutligen, hur vet den som sätter lön vilka som är mina styrkor i klassrummet, med eleverna eller vad min kompetens egentligen spelar för roll i arbetslaget, klassrummet, kontakten med föräldrarna,  klassen eller mötet med eleverna?

Inga kommentarer: