måndag 7 mars 2011

Lärarlegitimation yes or no?

Man kan ju undra hur det ska gå att införa legitimation, alltså: vem ska garantera likvärdigheten och göra bedömningen av lärarnas kompetens?
Christermagister tar upp tråden, läs det!

Inga kommentarer: