lördag 26 mars 2011

Utvärdering av verksamheten

Jag fick ett mail om utvärdering från skolan, kanske av misstag eftersom alla utskick fortsätter att gå även till mig under min "pedagogiska utflykt"... förutom då om personalfesten som var i fredags;-)

Men nu tänkte jag att jag ska utvärdera och fundera över lösningar och förändringar, vilket antingen får gehör eller så får jag väl sparken ;-). Det finns ju några som tror att man skriver på en blogg som enda kanal (=återvändsgränd?) för att driva förändring och arbeta för utveckling utan att man tar ut det i det öppna. Ja visst, så kan man ju tro...

Det spelar roll vilka lärare man haft.

Inspiration för livet, yrket och som har varit mina elever till nytta har jag fått av Nicke Helldorfh på Fristadsskolan i Eskilstuna 1981-84, P-G Hallberg på Umeå universitet 1993-98, från Maggan, Björn, Henrik, Yngve, Sture mfl på Brunnsviks Folkhögskola 1991-1993 som öppnade mina tvivlande ögon för en ny värld av lärande och som fick mig att söka till universitetet.

Det är ett antal lärare som spelat roll för mig och som förändrat min syn på mig själv, min framtid och mitt yrkesval. Det är vad skolan ska bistå med...

Titta gärna in på killfrökens blogg och lyssna på en nobelpristagare som berättar om sin förebild från skolan...

Som sagt, utvärdering var det ja...

Jag skrev flera sidor som jag skickat, men jag tänkte lägga ut några utdrag här ur mina tankar om hur skolan kan förändras och kanske förbättras inför nästa termin.

Angånde ämnesintegration/pedagogisk utveckling:

"Om nu läroplanen strikt styr över innehåll så måste arbetssätt och redovisningsmetod arbetas fram i samråd mellan berörda lärare OCH eleverna som omfattas av planeringen, allt annat vore odemokratiskt."
 
Angående ökad måluppfyllelsen hos eleverna, arbetslagens pedagogiska arbete och organisationen som helhet:

"För att skapa vettiga och rättvisa möjligheter för eleverna att lyckas behövs, som jag ser det, att man skapar undervisningsgrupper i ALLA ämnen som utgår ifrån behoven som gruppen/eleverna har. Att rutinmässigt gruppindela vissa ämnen bara för att man brukar göra så, det är dumt. Varje ämne, varje grupp och egentligen varje lektion ska man planera utifrån det perspektivet."

"Det måste finnas tid avsatt för reflektion, samarbete, utvecklingssamtal i arbetslaget, kollegial handledning i vardagen mm. Att arbeta enskilt och "uppfinna hjulet" gång på gång är slöseri med resurser."

"För att skapa förutsättningar att göra ett bra arbete måste vi genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal [...]. Med utgångspunkt i medarbetarsamtal, och kanske andra samtal, ska man gemensamt titta på fortbildningsmöjligheter och utvecklingsvägar."

"Det behövs någon som skapar ordning och struktur i verksamheten, någon som tar ledning och går före, en som visar på möjligheter och stöttar den som försöker utveckla sin undervisning eller sitt arbetslag [...] som ser och förebygger de svårigheter man möter, en som ger möjligheter till alternativa lösningar, en som presenterar lockande fortbildning, en som utmanar och uppmuntrar mig att bli bättre, en som möter de behov, den frustration och den enorma vilja att göra ett bra arbete som finns hos oss som arbetar på skolan."

"Det är bra med ekonomiska morötter, att man helt enkelt kan få högre lön om man gör ett bra arbete, har goda resultat eller om man tar stort ansvar för t ex utveckling av arbetslaget/ämnet."

"För att verksamheten ska fungera på alla plan så måste schemaläggning och annan viktig planering ska vara klar i god tid."

"Websidan behöver användas flitigare i kommunikationen med föräldrar och elever.[...] Jag tror att det är viktigt att utbilda flera publicister och att ge dem viss tid i sin tjänst för att uppdatera och sköta hemsidan. Hemsidan borde vara ett flitigt använt verktyg, men så är inte fallet."

Slutligen några fria ord om mina tankar och idéer som bidrar till organisationens utveckling utifrån det pedagogiska uppdraget:

"[...] Slut på stängda dörrar och "jag brukar alltid..." Ska skolan bli för alla och möta alla elever måste varje enskild lärare, rektor, eller lektion sättas under lupp. Vi måste ställa frågan: "Vad kan x, y eller z göra för att bli bättre, för att höja kvalitén?" Jag tror det är viktigt att ha en dialog omkring frågor om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att bli bättre. Arbetssättet måste utvecklas och ifrågasättas så att det är både innehållsrikt, enligt skolplanen men framför allt intressant och givande för eleverna. Att köra på som vanligt är en dålig lösning. Hur ska en elev kunna utveckla sina förmågor att samtala, diskutera, värdera, jämföra, uppleva, reflektera om det aldrig sker redovisningar, möten, gruppövningar mm?"

"Jag önskar att rektorer kunde ta in lärares planeringsunderlag, LPP:er och liknande för att diskutera metodval, innehåll, kunskapssyn och pedagogisk grundsyn."

"Hela skolan ska vara delaktig i en eventuell utveckling, det kan inte vara ett fritt val att utvecklas eller samarbeta kring innehåll och metoder."

Med vänliga hälsningar :-)

Inga kommentarer: