tisdag 20 oktober 2009

ämneskonferens

Vi hade ämneskonferens nyss.

En sak vi pratade om var ämnets status på skolan/i arbetslagen.
Vad kan man avläsa av t ex resursfördelning/gruppindelning, vilka salar som tilldelats (stora grupper i små klassrum?)...?

Uppfattas ämnet "viktigt" om det ges olika möjligheter att t ex hjälpa de svaga eller utmana de starka, om vissa alltid har 30-grupper, medan man automatiskt på schemat har halvklasser/gruppdelning i svenska, engelska, NO och matte "bara för att det är så" osv?

Som jag påpekat tidigare...likvärdiga förhållanden och möjligheter oavsett ämne/lärare, likväl som en resursfördelning efter behov är nåt vi behöver jobba för!

Det spelar allt för stor roll, tror jag, vilken status ämnet och lärarna har i det specifika arbetslaget - ja, vilka är det som styr och lägger ribban...? Det vore kul om man kunde forska på det. Alltså, hur speglar schemaläggning och andra strukturer skillnader i status och maktförhållanden på en skola...och skiljer det sig om t ex en manlig lärare/rektor lägger schemat än om en kvinnlig gör det?
/Ha det, Janne

2 kommentarer:

Nina 4-9 SO 93-97 sa...

Väldigt intressant! Upplever samma sak på min skola... SO:n är dessvärre väldigt styvmoderligt behandlad och skolstrukturen väldigt fix. Det är mycket "det har alltid varit så" och mycket "så har vi aldrig gjort".

Janne sa...

Den som säger att det sitter i väggarna (som en del gör) vill jag knäppa till ordentligt, det sitter aldrig i väggarna - det sitter i människorna och organisationen...alltid! /Janne