lördag 8 augusti 2009

Ang flumpedagog och Björklund

Fick en mycket tänkvärd kommentar från Amelie.
Tänkte använda den som dagens inlägg:

Amelie skriver: "Kapten Björklund"
Björklund har varit kritisk till vad han menar är socialdemokratisk "flumskola".[6] Med detta menas en skolpolitik som enligt Björklund utmärks av:Motstånd mot arbetsro i skolan, exempelvis genom att närvarokrav och närvarokontroll slopas.Ett alltför stort omsorgsperspektiv framhävs på bekostnad av skolans roll att förmedla kunskap och färdigheter.Motstånd mot att skolan utvärderar elevernas framsteg, genom exempelvis betyg, nationella prov och examina.Lärarnas ledarroll och ämneskunskap nedtonas."

Är det såhär som du tänker då, Janne?

Värt att tänka på...

Mitt svar:

Nej Amelie, men jag vänder mig mot att man som i hans fall kallar en hel verksamhet för flum. Vi (jag) har inget motstånd mot att bedöma eller betygssätta, ej heller mot att förmedla kunskaper och färdigheter. Däremot är jag kritisk till vad man kan bedöma för färdigheter med allt för många prov, alltså mätbara matriser för antal rätt. T ex "Hur många huvudstäder kan X?"
Problemet med Björklundskt resonemang är att det strävar allt mer mot det enkelt mätbara, som om utantillkunskaper hade ett större värde än förmågan att tillämpa och skapa kunskaper utifrån fakta. Jag vill inte att man tappar det tematiska och projektinriktade till förmån för det enkelt mätbara på nationella prov eller liknande. Det är viktigt att man diskuterar VAD vi ska lära eleverna i skolan, vilka kunskaper och färdigheter vi ska sträva efter.
I debatten hamnar man allt för ofta i den "gamla" mätbara kunskapen, så som det var förr. Eller som det var i debattörernas egen skola för 25-35 år sedan. Så ser inte skolan ut.
Skolan idag är bra tycker jag, även om det finns många saker och lärare för den delen som inte är det.
Vari ligger motståndet till arbetsro? Däremot tror jag inte att de elever som redan nu har socialt svårt och inte fungerar i grupp skulle bli "duktigare" om de fick ett IG i uppförande. Det är i mina ögon inte rätt väg att gå. Bestraffningar leder sällan till önskad utveckling.
Den skola och den läroplan vi har idag är full av möjligheter och jag tycker att målen är bra att utgå ifrån. Vi behöver inte fler betyg, men vi behöver mer tid att handleda och utvärdera tillsammans. Att betygssätta är ett mått på något, inget mål i sig.
Hmm...
Fast intressant att du tar upp det...:-)
/Janne

4 kommentarer:

Lancefestivalen sa...

Ett bra svar, tycker jag! Som med-flumpedagog (eller hur man nu skall utrycka sig) känner jag igen mig i svårigheten att på ett tydligt sätt uttrycka vad vi är ute efter.

Men varje gång vi tvingas svara, blir vi själva också lite mer på det klara med vad vi egentligen tycker, och hur vi bäst formulerar det.

Och jag tycker som sagt att du sammanfattade det bra! :)

Janne sa...

Varför just flumpedagog?
Jo, som Christer.magister skriver:

"Jag [...] tror att det till stor del beror på att själva uttrycket är en motreaktion. Det är en reaktion mot att Björklund ständigt viftar bort alla som inte håller med honom med motivationen att alla andra åsikter än hans egna är flum."

Samtalet fortsätter: http://christermagister.wordpress.com/2009/08/20/flumpedagogik/#comment-3828
Man kan gärna läsa hela Christers inlägg.
Ha det!/J

Anonym sa...

Bra - flummare! Men som jag sa på Christermagistern blogg - ni måste bli skickligare retoriker för att tala om att mi faktiskt inte är kravlösa när ni pratar bedömning och betyg.

I annat fall har ni förlorat matchen till de kotrollfreaka majoranhängarna......

Plura

Lilla O sa...

Bra svar! Sant som Plura skriver dock att vi behöver tydliggöra vad det är vi vill ha. Ordning och reda helt klart, men det kan man få genom omsorg och ömsesidig respekt istället för att skrämma eleverna till tystnad.