tisdag 4 augusti 2009

semesterbild...?


Jag håller på att måla om i vardagsrummet (eftersom det finns lite tid kvar innan jobbet börjar) och upptäckte till min förvåning att man kan hitta alternativa användningsområden för politiker :-) ... och även för Jan Björklund...

Det slumpade sig så att jag skyddade golvet med gamla nummer av tidningen ETC då det var lite hål i plasten, vips dök hans fejs upp. Jag var bara tvungen att ta en bild...

Praktiskt, äntligen har man nytta av den gubben :-)
/Janne

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hahahahaha!

Vittran sa...

Det är tur att han går att använda till någonting.
Trevlig fredag!

#servant sa...

Kapten Björklund
"Björklund har varit kritisk till vad han menar är socialdemokratisk "flumskola".[6] Med detta menas en skolpolitik som enligt Björklund utmärks av:
Motstånd mot arbetsro i skolan, exempelvis genom att närvarokrav och närvarokontroll slopas.
Ett alltför stort omsorgsperspektiv framhävs på bekostnad av skolans roll att förmedla kunskap och färdigheter.
Motstånd mot att skolan utvärderar elevernas framsteg, genom exempelvis betyg, nationella prov och examina.
Lärarnas ledarroll och ämneskunskap nedtonas."

Är det såhär som du tänker då, Janne?

Janne sa...

NEj Amelie, men jag vänder mig mot att man som i hans fall kallar en hel verksamhet för flum. Vi (jag) har inget motstånd mot att bedöma eller betygssätta, ej heller mot att förmedla kunskaper och färdigheter. Däremot är jag kritisk till vad man kan bedöma för färdigheter med allt för många prov, alltså mätbara matriser för antal rätt. T ex "Hur många huvudstäder kan X?" Problemet med Björklundskt resonemang är att det strävar allt mer mot det enkelt mätbara, som om utantillkunskaper hade ett större värde än förmågan att tillämpa och skapa kunskaper utifrån fakta. Jag vill inte att man tappar det tematiska och projektinriktade till förmån för det enkelt mätbara på nationella prov eller liknande.
Det är viktigt att man diskuterar VAD vi ska lära eleverna i skolan, vilka kunskape roch färdigheter vi ska sträva efter. I debatten hamnar man allt för ofta i den "gamla" mätbara kunskapen, så som det var förr. Eller som det var i debattörernas egen skola för 25-35 år sedan. Så ser inte skolan ut. SKolan idag är bra tycker jag, även om det finns många saker och lärare för den deln som inte är det. Vari ligger motståndet till arbetsro? Däremot tror jag inte att de elever som redan nu har socialt svårt och inte fungerar i grupp skulle bli "duktigare" om de fick enn IG i uppförande. Det är i mina ögon inte rätt väg att gå. Bestraffningar leder sällan till önskad utveckling. Den skola och den läroplan vi har idag är full av möjligheter och jag tyvker att målen är bra att utgå ifrån. Vi behöver inte fler betyg, men vi behöver mer tid att handleda och utvärdera tillsammans. Att betygssätta är ett mått på något, inget mål i sig.
Hmm... Fast intressant att du tar upp det...:-) /Janne