lördag 1 november 2008

Fundering

Varför kläcker den där Björklund ur sig så många dumma floskler om skolan hela tiden? Vad vet han egentligen om dagens skola - inte mycket eftersom hans bild inte stämmer med den skola jag arbetar i.

I min skola blir det inte lugnare och trevligare bara för att eleverna får betyg i ordning och uppträdande;

I min skola är inte problemet elevernas uppträdande utan att det är så många med dåliga förutsättningar/hemförhållanden eller förmågor i varje klass (man hinner inte med alla);

I min skola är de flesta eleverna väldigt trevliga men det blir ändå problem eftersom klasserna är allt för stora;
I min skola finns det en mycket bra och användbar läroplan som ger stora möjligheter och stor frihet i val av innehåll;

I min skola finns det en betygsskala som fungerar och mål som är bra.

Allt snack om flera betygssteg känns meningslöst eftersom det enda betygssteg som jag saknar är ett litet g; ett betyg för dem som inte klarar målen trots idogt och energiskt arbete, ett kvitto för att man gjort sitt bästa men ändå inte haft förutsättningarna på sin sida. Visst borde de få lite betalt för sitt slit och inte kamma noll tillsammans med skolkare och latmaskar...

Om bara fler lärare läste målen och betygskriterierna så kanske fler såg möjligheterna som finns, då kanske man vågade tänka "outside the box" lite mer. Det finns ganska få måsten kvar...

Inga kommentarer: