söndag 2 november 2008

I morgon börjar skolan efter lovet...

Jaha, då var lovet slut igen då.
Men hur kul är det att man allt som oftast ligger sjuk på dessa underbara lov. En hel vecka som inte gick att använda till något kreativt, vare sig med huset eller med dottern....

I alla fall. I morgon ska vi påbörja ett av de roligaste arbetsområden som vi har kommit på tillsammans; PÅ LIV OCH DÖD. Vi i detta fallet är jag som SO-lärare och Roger som är svensk- och engelsklärare.
Detta är ett arbetsområde som från början hette Tema döden, men som efter utvärdering och genomförande nu handlar om både liv och död. Vi gör detta i en nia och vi kommer att lägga upp mycket av arbetet kring samtal, intervjuer och reflektioner.

Första uppgiften, som inte är så lätt, blir att definiera begreppet LIV.
Vad är utmärkande för liv?
Finns det liv på andra ställen i universum?
Skiljer sig ATT LEVA från ATT VARA VID LIV?
Det finns många frågor som eleverna ska förmulera svar på i mindre grupper och enskilt. Uppgifter av lite mer filosofisk art ger ett bra underlag för oss att se förmågan till analytiskt tänkande, jämförande och eget resonemang (krav för högre betyg i både svenska och SO). Eleverna lämnar in kortskrivingsuppgifter, dvs referat/rapporter om samtal och funderingar på omkring 1 A4-sida. Naturligvtis betygssätts alla skriftliga och muntliga uppgifter i både svenska och SO.

Vi kommer sedan att gå vidare med intervjuer med föräldragenerationen, far- och morföräldragenerationen på temat ett bra liv, livet efter döden osv. Dessa intervjuer redovisas muntligt i grupper och skriftligt i form av rapporter.
Vi kommer att besöka kyrkogården och träffa vår präst som berättar om begravningar, synen på döden i kristendomen mm. Eleverna får även gå in bakom kulisserna och se vad som händer efter begravningsgudstjänsten. Hur många har besökt ett krematorium? :-)
När halva tiden fram till jul gått och alla faktabaserade uppgifter är redovisade kommer det att bli drama för hela slanten. Eleverna kommer i grupper att skriva och framföra sina dramer inför föräldrarna en kväll i december. Naturligtvis är temat På liv och död... Det kommer att bli skitkul. Det brukar vara både tårar och skratt i föreställningen.

Varför gör man så här då?
Jo, för att arbeta tematiskt är vårt sätt att slå två flugor i en smäll (ibland fler än det...).
Inte bara för att det blir bättre kvalitet på produkterna när eleverna har mer tid, mer hjälp och större fokus, men också för att det blir både roligare och bättre arbetsområden om man är två som planerarar och om det är engagerande ämnen vi arbetar med.
Eleverna får två betyg på varje uppgift, vilket de uppskattar.
I både svenska och SO finns ju kriterier för resonemang, analytisk förmåga mm.
Det får inte bara bli så att SO-ämnet är stoffet och skrivandet är svenska, då tappar man en dimension. Om man läser målen för både SO och svenska så hittar man massor av kriterier och strävansmål som förenar och ger stöd för att luckra upp gränserna mellan ämnena.
Man kan även ta med NO-ämnen som biologi eftersom begreppet liv kan studeras utifrån ett biologiskt perspektiv, kanske med evolutionen i tankarna också. Gjorde man det så kunde man ge tre betyg på en uppgift... Jobba med det på engelskan också så kan vi utveckla det ytterligare...

Det är faktiskt inte svårt att hitta gemensamma nämnare mellan olika ämnen. Det är både utmanande och kreativt för lärare och elever.

Ha det!

Inga kommentarer: