måndag 19 mars 2018

En måndag i mars

Terminen formligen flyger fram och ibland känns det som om jag inte riktigt hinner med. Snart - om två veckor - är det påsklov. För min del hoppas jag att det gamla talesättet "det som inte är gjort före påsk bli inte gjort" inte stämmer. Det är som om tiden inte räcker. Religion 1 med gymnasie-elever har verkligen olika karaktär. Det är otroligt olika nivå på elevernas förkunskaper, vilket gör det svårt för mig som lärare eftersom kursen är tänkt att vara en fortsättning på - eller fördjupning av - grundskolans undervisning i religion. De som då saknar betyg - tillika kunskaper - har svårt att hänga med och det är svårt att hitta nivån när man planerar.


En sak att komma in på gymnasiet, men att klara av det är en annan femma. Ofta har jag hört snacket om att "8 betyg räcker för att komma in". Det är verkligen inte nog att ha 8 betyg. Om man inte har en bredd eller en bra grund att stå på blir det svårt. De elever som inte klarat några So-ämnen i nian och som ska läsa t ex religion, historia eller samhällskunskap på gymnasiet får det väldigt svårt. När man som gymnasieelev anser att 3-5 sidor läsning är en allt för stor uppoffring är det som jag ser det ett tecken på att skolan inte lyckats tidigare.


Jag trodde innan jag började på gymnasiet att eftersom de valt sina utbildningar och de är mognare, så skulle också ambition, närvaro och aktivitet vara bättre än på högstadiet, men det verkar som om eleverna i nian är långt mer drivna inför att de ska söka och koma in på gymnasiet, medan många på gymnasiet är relativt ointresserade av det mesta utom deras "kärnämnen". Alltså är ambitionsnivån relativt låg i många grupper, så även aktiviteten och inlämningsfrekvensen.


Det som är kul är att nivån på dem som är duktiga är mycket hög och ger gott om utrymme för kreativitet och djup, medan allt för många befinner sig på "nedre halvan" av betygsskalan eller nivån för arbetsflit och inlämningsfrekvens....Inga kommentarer: