torsdag 29 november 2012

administrationsironi

1. Pedagogisk utredning - upp till 13 sidor.
2. ÅP -  hur många sidor beror på...fler elever, mer att skriva... Åtgärder som kostar? Nej fan heller!
3. Betygsvarning...en per elev som riskerar att förlora betyg.
4. Frånvaroregistrering. + rapport till föräldrar...löpande
5. Underlag för ÅP utifrån målen
6. Orosanmälan Soc. Bifoga ÅP, pedagogisk utredning...
7. Blankett för kränkande behandling (men inte om det är jag som blir kränkt - för då står man ensam utan stöd, utan handlingsplan eller så...)
8. Likabehandlingsplansutvärdering.
9. Enkäter.
10. Ett protokoll från APT (eh, dialog eller medbestämmande...?)
etc. etc.

Snälla ge mig fler blanketter, mer att skriva så jag slipper möta eleverna öga mot öga...:-(

Inga kommentarer: