torsdag 25 oktober 2012

Dagens tok!

Man blir häpen över hur det resoneras...
Lägre lön om eleverna presterar sämre...

Men om en lärare med ett elever från lågutbildade hem, med föräldrar som är analfabeter och som har dåliga ekonomiska/sociala förutsättningar får sina elever att nå C och enstaka B så kanske han/hon gör ett vida bättre arbete än läraren som får idel B och enstaka A på fina skolan med goda förutsättningar (hög utbildningsgrad hos föräldrarna och god ekonomiska förutsättningar etc.) Men elevernas resultat styr lönen...suck!

Hur kompenseras och bedöms  individuella skillanderna i förutsättningar etc?

Vem tror att elever är konstanter, med exakt samma förutsättningar och behov och därför möjliga att jämföra som producerade enheter inom industrin.

Man blir trött på hur skolan, lärarna och eleverna behandlas av de som styr...

Om lärarna fick mer utrymme att vara just lärare så skulle säkerligen reultaten blir bättre.
Ingen vill ha kirurger som sitter bakom skrivbordet halva dagen, städar, dokumenterar, byter bandage, beställer plåster och delar ut medicin... nej de ska utöva sitt yrke...vara kirurger!
Allt det andra finns det andra kompetenser som klarar av. Man använder kompetensen där ngör störst nytta helt enkelt.

Jämför det med skolan den som vill...

Inga kommentarer: