fredag 11 maj 2012

Olika uppfattning

Uppfattningen om polisanmälan av våld och hot är inte riktigt densamma beroende på vem man frågar. Att göra en polisanmälan på egen hand skapar en skum situation, men om skolan inte vill så vad ska man göra? Dock är det viktigt att man skriver incident-rapporter och anmäler händelser. Jag vill inte acceptera att den förvinner eller förtigs. Fast riktigt bekväm med att inget sker är jag inte.

Inför hösten börjar tjänstefördelningen skapa oro bland personalen. B-språkslärares värdefulla borde tillfalla eleverna, inte spenderas på cykel resandes mellan olika enheter. Elevernas bästa, alla elevers bästa måste vara i fokus. Intressant att lägga alla ägg i en korg och sedan tro att de som blir utan ska tycka det är en toppen-idé...

Inga kommentarer: