söndag 24 juli 2011

Funderingar om behörighet

Inför höstterminen fick jag veta att man planerar att låta mig ha två klasser i svenska fast jag inte har svenska i min utbildning. Visst klarar jag säkert av det, men utan erfarenhet och utbildning så är man lite dåligt insatt i betygskriterier och ämnesinnehåll. Det är en sak att formulera intressanta uppgifter och utmana eleverna och en helt annan sak att sätta rimliga betyg. Är det vettigt att använda lärare i fel ämnen? Nej, helst inte. Om det finns andra lärare som t ex har svenska och historia så är väl de mer lämpade att undervisa i svenska...?

Halvbehöriga SO-/NO-lärare (som saknar ett eller flera ämnen av de fyra) ska de få undervisa i hela ämnet? Nej egentligen inte. Jag tror vi får problem med behörigheten då en del nyexade lärare läser t ex svenska och historia/matematik och biologi - inte SO-/NO-ämnen. Hur ska vi sätta ihop arbetslagen då? (Med en massa deltidare bara?)

Sista ordet inte sagt...

Inga kommentarer: