tisdag 31 augusti 2010

efter två veckor

...inser man svårigheterna med att starta en ny verksamhet (fast det visste vi redan...) eftersom det ännun inte är i ordning, schema saknas, gruppindelning inte går att genomföra eftersom schema inte är klart, läroböcker saknas eftersom de är på fel skola, material är utspritt och ingen har överblick vad allt finns osv. Kort sagt, det är lite rörigt ännu. Men jag är övertygad om att det blir bra, så småningom.

Eftersom det är lite rörigt och vi saknar material har inledningen blivit lite för "flummig" vilket vissa elever utnyttjar genom att glida genom dagarna och umgås snarare än att delta i grupparbeten. Fast jag kan ändå förstå dem, det blir lätt så om det är lite för fritt. Man kan bara ta lärdom och "göra om göra rätt". Det är i alla fall trevlig stämning på faktoriet och det ska vi bygga på. Nästa vecka kommer allvaret igång eftersom vi startar vårt första tema tillsammans. Demokrati naturligtvis. Problemet hittills är bristen på tid att planera, men så smått är vi igång och i morgon skla det väl bli av (äntligen).

Satt och läste Martin Luther Kings tal "I have a dream", kanske kan man använda den eller andra citat i undervisningen? Vi vill ha SO, svenska och även engelska tillsammans. Då är väl "I have a dream" ypperligt - eller?

Inga kommentarer: