tisdag 18 maj 2010

Björklund har talat...mer betyg...

Nytt utspel av Björklund...
Jag tycker:

Det är allt för enkelt att lösa inlärningsproblem med betyg. En siffra eller en bokstav löser inget. Ett betyg säger egentligen inget om vad som behöver förbättras eller hur man ska gå tillväga... Att tro att lärarna inte vet vad eleverna behöver förbättra utan betyg, är fel. Klart att lärare vet, men att man inte ges möjlighet att ge den enskilda eleven rätt stöd eller miljö för lärande. Att ge en elev utan stöd hemma (eller i skolan) IG leder inte till utveckling...

Som lärare så ser man ganska snart vilka som behöver extra hjälp, men finns det någon att tillgå? Nej inte i den utsträckning som skollagen faktiskt säger nämligen: "varje elev ska få den hjälp den behöver!" . Nu prioriteras de svåraste fallen (ofta de som är utåtagerande och därför märks mest). De tysta, svaga men skötsamma blir utan och i allt för stora klasser blir tiden/elev allt för kort så de "glöms bort"...

Missnöjet med skolan är stort det märks eftersom så många vill diskutera det med oss lärare. Om man går på fest eller umgås med folk vill många diskutera eller vädra missnöje med skolan ifall de vet att man är lärare. Men att lösa missnöjet och problemen med betyg är att skjuta över målet...
Bättre resurser, kompetenta lärare som har tid för eleverna och adekvat hjälp till dem som behöver funkar också... ;-)

Läs mer: http://christermagister.wordpress.com/2010/05/18/betyg-fran-ar-6/

Inga kommentarer: