torsdag 20 augusti 2009

Politiskt korrekt?

Är jag förvånad?
Läs om vad som uppenbarligen sker i Palestina.
Israel inblandat...

http://www.aftonbladet.se/kultur/article5652583.ab

Varför reagerar inte omvärlden skarpare på brott mot de mänskliga rättigheterna?
Vi som ordförande i EU borde gå i främsta ledet för mänskliga rättigheter och respekt, men gör vi det? Trött... dödligt trött, men inte i närheten vad man känner i Palestina.

Vi har en föreläsare som kommer och berättar om förintelsen (han är jättebra och alla lyssnar), pengarna går till trädplantering i (vad de kallar) Israel, men som är öken tillhörande Palestinerna. Alltså ockuperad mark? Med kunskaper om situationen i området och med vetskap om de orättvisor som pågår känns det inte så bra (och väldigt många arabiska elever känns det rätt illa!).
Kan vi i demokratins namn stödja sådan verksamhet?
Det är en bra föreläsning, men är det moraliskt försvarbart att vara med och stötta ockupationsmakten?

När ska människan lära sig av sin historia?

/J

Inga kommentarer: