måndag 8 december 2008

Att inte samarbeta om möjligheten finns är korkat!

Jag tycker verkligen inte om att elever ska skriva ämnesuppsatser i svenskan utan att de samkörs med SO eller NO varifrån man nu hämtat fakta. När man skriver uppsats ska svenskan fokusera på form, språk och resonemang, medan jag som SO-lärare fokuserar på fakta och tillämpning av fakta samt resonemang. Om eleverna kan visa sina kunskaper i fler ämnen med hjälp av samma arbete är det IDIOTISKT att inte ge dem den möjligheten. Om jag nu skriver uppsats om Fascismen i svenskan vore det korkat att inte använda dem som underlag för SO-betyget.
För mig är svenskan ett verktyg, rent av en hel verktygslåda som eleverna behöver för att klara av SO (och andra teoretiska ämnen). Jag kan höja kvaliteten på elevernas arbeten och samtidigt nå ökad kunskap genom att garantera mer handledning och mer lektionstid tack vare samarbetet. Alltså blir stängda dörrar mellan ämnena till nackdel för eleverna.

Kompetens är väl att utnyttja ALLA tillgängliga metoder och hjälpmedel som ger eleverna en chans att utvecklas och prestera så bra som möjligt?

Utan samarbete eller ämnesintegration stagnerar undervisningen anser jag. Det är i mötet med andra som idéer får bärkraft, eller så får de kritik som man kan använda för att bli bättre och utvecklas. Men egentligen är det mest korkat att stänga in sig likt en eremit :-) eftersom samarbete både är enklare, roligare och så slipper man dra hela lasset själv.
Fast samarbete kräver ju ett visst mått av social kompetens...
Jag vet att på vissa håll är samarbetet mellan ämnena (tyvärr) minimalt och eleverna ges inte möjligheten att utnyttja de olika lärarnas kompetens för att prestera sitt yttersta. Jag vet att eleverna vill prestera sitt yttersta, så ge dem då chansen! Vad är man rädd för?

Ansvaret vilar på rektorer och andra ledare i skolan. De måste ställa krav på lärarna att utveckla samarbetet och arbetsmetoderna. Delta, samtala och håll koll!

Det är dags att inse att: TILLSAMMANS är stark(ast)!
/Janne

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Magister Janne,
Om jag hade haft en lärare som du på högstadiet hade jag förmodligen inte haft det lika jobbigt. Hoppas du har det bra och får med några andra lärare på tåget. Det är väl vad man lär sig och inte hur många uppsatser man skriver som räknas!

/Emma

Anonym sa...

Hej - och detta är första gången jag är här - och delar dina tankar om samarbeten. Anne-Marie

Anonym sa...

Hej! Vilken trevlig blogg, jag lägger upp en länk till dig direkt, hoppas det är OK!
/Janis på Metabolism

Anonym sa...

metabolism.wordpress.com, glömde jag ort att länka till
/Janis

Anonym sa...

Hej Janis, ok och kul att du gillar vad jag skriver. Jag vill ju att folk ska reagera, diskutera och agera... Come again, JANNE