torsdag 22 september 2016

Torsdag i september

Eleverna i nian arbetar flitigt med sina presentationer om identitet.

Målgruppen är deras egna föräldrar - Hur har de blivit dem de är?

Tidspress. Klart till på onsdag. Ingen tid att spilla.

Svårigheten som lärare är att få eleverna att använda faktaunderlag i presentationerna, inte bara fria tyckanden eller lösryckta begrepp med trevliga bilder...

Min erfarenhet är att eleverna inte gärna använder fakta om de kan "snacka" sig igenom en uppgift, men det leder ju inte till högsta betyg. För att vrida varje uppgift till ett jämställdhets- eller genusfokus är ju inte så framgångsrikt, även om vissa har provat det under ganska lång tid.

Lärande är, som jag ser det, att tillföra ny kunskap till den befintliga, inte bara använda den gamla kunskap om och om igen. Recycling är ju ok, men inte i allt:-)

Att tvinga in detta tänkande i eleverna tillsammans med ett ständigt källkritiskt perspektiv, likväl som demokratisk fostran är ju några av mina viktigaste uppgifter som SO-lärare.

Inga kommentarer: