torsdag 23 januari 2014

Loggbok idag torsdag

Kära loggbok... ;-)

Att arbeta tematiskt kräver mer planeringstid för att fungera bra.

Att arbeta utan böcker kräver mer tid att ta fram och välja ut material. Internet är bra, men svårt för eleverna att sålla...

Att arbeta datorbaserat kräver att man tänker i andra banor, nya vägar... Men eleverna måste ju ändå ta till sig fakta för att kunna förstå...

Att bedöma och arbeta utifrån centralt innehåll är som att arbeta med korvstoppning, men man kan inte bara fylla på med fakta om man inte förstår eller får gå på djupet också. Dilemma!

Men jag tror att man behöver titta mer på bedömningskriterierna.

Om man ska ha med allt centralt innehåll behöver man fler dagar i veckan, kanske ett år till i högstadiet. Det fungerar inte. Jag gillar inte centralt innehåll-tänket riktigt eftersom skolan då verkar sträva efter att allt ska med. Då skrapar man ju mest på ytan, ju...

Var det Björklunds tanke med lgr11?

Inga kommentarer: