fredag 2 augusti 2013

Hösten är här, mitt i sommaren..

Ja, faktiskt. Snart är det jobbdags igen. 

Man kan ju hoppas att fler skolor än tidigare börjar i rätt ände. Alltså att man tittar på målen, det centrala innehållet och intentionerna i läroplanen innan man placerar in elevernas, och lärarnas, tid i timslånga tvångströjor. Inga arbetsområden som eleverna arbetar med borde genomföras utan att man ägnar det centrala innehållet en två och tre tankar, även om vissa uppgifter kan vara till för att skapa god stämning och positiva attityder för nästa, eller nästa lektion, ämne eller tema..

Utgångspunkten borde vara det centrala innehållet och så ställer man sig frågorna:

  • Hur får vi in detta i elevernas vardag?
  • Vilka teman ska vi arbeta med för att klara av att få med det som står i läroplanen? 
  • Vilka aktiviteter ska vi genomföra?
  • Hur ska vi organisera dagen?
  • I villen form ska eleverna möta uppgifterna?
  • Hur ska vi kunna samarbea på bästa sätt för elevernas bästa
Det är vansinne att låta de timslånga tvångströjorna styra elevernas lärande, metodiken, pedagogiken, lärarnas arbetssätt och strukturen. Befria pedagogen! ;-)

Tur jag är på våg in i ett nytt spännande äventyr med nya möjligheter...
...där jag förmodligen äger rätten att sätta betygen själv...;-)

Inga kommentarer: