fredag 28 juni 2013

Man kan undra varför!

"[...] Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning, och lärarna inte kan enas, är det rektorn som ska sätta betyget. [...] Rektorn kan rätta ett betyg om det framkommit att det skett en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller ett liknande förbiseende. [...] Den som beslutat betyget kan ändra på det på grund av att nya omständigheter kommit fram som visar att betyget är uppenbart oriktigt."

Ur 3 kap. 14 ,16 , 19, 20 § skollagen (2010:800)"

Alltså kan inte rektor ändra betyg efter eget huvud.

Men ändå görs det... man kan undra varför.

1 kommentar:

Anonym sa...

...tänk så trevligt att elever som fått F i betyg, i hemlighet tassat ner till rektor och redovisat kunskaper som läraren inte fått ta del av, men som rektor i efterhand kunnat basera en betygshöjning på...
...men varför fick inte läraren se dessa dolda kunskaper också så att hen kunde ha gett ett riktigt betyg från början?
...fast egentligen enligt skollagen kan ju ENDAST läraren som satt betyget ändra det i fall det framkommit nya omständigheter som gör att man kan omvärdera ett satt betyg.