torsdag 18 november 2010

En sak till...

Jag har skrivit om det förut, men nu är det på tapeten i bland annat Lärarnas tidning. Vadå? jo, rektors uppgifter och kompetens.

I lärarnas tidning tar man upp problemet och redovisar skolverkets kritik:
"Rektorerna tar inte ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan. De [rektorerna] är också svaga i sin ledarroll. Det slår Skolinspektionen fast efter att ha granskat hur rektors ledarskap fungerar i grundskolan."

Christer Magister skriver också om det och jag tycker att han har en poäng:
"Frustrationen har ibland varit enorm över bristen på kompetent ledning och jag har då undrat: ”Vem kontrollerar att rektor gör sitt jobb? Vem utvärderar rektors ledarskap?” Jag har nämligen aldrig varit med om att rektors arbetsgivare (kommunen) har gjort speciellt mycket för att utvärdera sina anställdas arbete…"
Say no more...

Det har jag skrivit om tidigare. Skönt att man kan se att andra dragit samma slutsatser, fast med hjälp av större statistiskt underlag och inte bara egna generaliseringar av snart 13 års erfarenheter som i mitt fall..

För...
Man talar gärna och mycket om lärares kompetens, men när frågar man t ex personalen vad de tycker och hur de upplever rektors kompetens? Eller är det så att om man blir rektor så är det status quo, what ever happens? Man har sin tjänst och kan möjligen flyttas till en annan skola, men det ska mycket till för att det ska ske. Kompetensen ifrågasätts eller utvärderas alltså inte tillräckligt, eller är det så att det inte tas tillräcklig hänsyn till förmågan och kompetensen... Varför är det så? Det kan inte vara bra.

En ledare är viktig, vi behöver ledarskap och stöd av ledaren. Det behövs någon som skapar ordning och struktur i verksamheten, någon som tar lednig och går före. En som visar på möjligheter och stöttar den som försöker utvecklas. Vi behöver en som ser och förebygger de svårigheter man möter, en som ger möjligheter till alternativa lösningar, en som presenterar lockande fortbildning, en som utmanar och uppmuntrar mig att bli bättre,en som möter de behov, den frustration och den enorma vilja att göra ett bra arbete som finns hos oss. Give me that and I'll ask no more ;-)

3 kommentarer:

Jan Lenander sa...

En ledare som orkar följa upp det han eller hon beslutar om, någon som ständigt leder skolans förändringar men också hela tiden lyssnar och lär så förändringarna görs bra av någon som är insatt i varför man ska förändra.

Detta låter som en fullständig utopi när det gäller rektorer som nästan aldrig har tiden och som dessutom ofta saknar kompetensen som behövs för detta.

Anonym sa...

Någonsin tänkt på varför rektorerna har kommit längre upp i karriärstegen än lärare? Någon gång tänkt på varför rektorer har mycket högre lön än lärare? Jo för att de gör en tuffare jobb som kräver mer. Sen tycker jag kanske inte att det är särskilt smart att kritisera och ifrågasätta din chef på bloggen där alla kan se, då rektorn faktiskt gör ett väldigt bra jobb. Har du tänk att sätta dig in i din chefs situation. H*n gör sitt bästa och det vet du. Jag tycker du beter dig skitdåligt, det känns i hela kroppen hur arg jag blir. Jag tycker du är så orättvis. En person gör så himla mycket för att elever likaväl som lärare får den bästa möjliga arbetssituationen och du bara kritiserar. Tror du att det bara är du som ligger sömnlös på nätterna då tiden är som tuffast? Tror du att du är ensam om att vilja försöka förbättra skolan, världen? För det är du inte. Du kanske kan se att även fast du och din rektor inte har samma åsikter så betyder inte det att det är han som har fel, eller är inkompetent.

Janne sa...

Den kritik jag framför handlar till största delen om generella saker som jag upplevt under många år och som lärare på andra skolor också upplever och delar med sig av. Visst skulle jag kunna ge några exempel på dåligt ledarskap eller oproffsigt hanterande av situationer som jag upplevt, men det vore allt för utpekande. Det är inte vad jag eftersträvar. Jag vill visa på brister i en organisation som gör att rektorer inte hinner med att vara de ledare som de skulle behöva (se Jan Lenanders kommentar). Kritiken är till för att utveckla verksamheten och jag är inte sen med att ge positiv feedback heller.

Jag har en bra dialog med min närmaste rektor och under senare delen av hösten har jag haft ett mycket bra stöd då jag återgått i arbete efter sjukskrivning, men under mina 13 år har jag sett olika sidor organisationen (obs: organisation) jag valt att arbeta i. T ex så forcerades en slarvigt skött omorganisation genom av förvaltning och politiker under våren där man tog för snabba beslut och avsaknaden av delaktighet underblåste kritiken, motsättningarna och rädslan hos många lärare. De som skulle ”drabbas” fick inte delta förrän efter väldigt lång tid och efter protester och missnöje. Rektorerna sattes i mina ögon till att göra ett omöjligt uppdrag och jag tror inte att rektorerna var tillfreds med situationen. Detta samtidigt som man öppet diskuterade lärares kompetens i de dokument om skolutveckling som förvaltningsledningen presenterade under omorganisationen, men skolledning eller andra chefers kompetens diskuteras inte.

Missnöje eller önskemål om förändring är något som kommit fram i flera utvärderingar, men den kritiken upplever jag inte landat. Kritiken har bland annat handlat om bristande förtroende, dålig dialog inför lönesamtal/lönesättning, avsaknad av samverkan eller dålig närvaro i vardagen/verkligheten; alltså på flera sätt avsaknad av ledarskap. Fler än jag efterfrågar tydlighet i ledarskapet och en dialog om vardagens och stöd med det som man inte mäktar med. Denna efterfrågade tydlighet kan faktiskt innebära beslut som jag inte gillar, men om det backas upp av goda argument så är jag en ”duktig” tjänsteman som anpassar mig. Jag har inget behov av en chef som alltid tycker som personalen, det vore förödande för utvecklingen. Rektor ska vara den som leder den pedagogiska utvecklingen och lockar personalen med sig. Att vara rektor är inte så lätt och därför behövs en diskussion om bra ledarskap, bra förebilder, goda möjligheter och en öppenhet om vilka krav och förväntningar som personalen respektive rektorerna ställer på den verksamhet som alla vill utveckla. Vi vill ju att eleverna är med och påverkar hur vi är som lärare, borde det inte gälla för oss som personal också? Det behövs också en diskussion om vilka kompetenser som söks då man tillsätter nya tjänster. Vilka är behoven som finns på just denna position/roll? Tidigare har jag förespråkat att man anställer HR-konsulter eller liknande som personalchefer, administrativa chefer att sköta pappersarbetet så att rektor kan vara pedagogisk ledare på heltid och vara delaktig i utvecklingen ända in i klassrummet, rätt kompetens på rätt plats helt enkelt…