tisdag 12 oktober 2010

Religion, vara eller inte vara?

Jag blev trött (igen) när jag hörde utspelet från den där Björklund om religionsämnet kontra kristendomen, men lika trött att läsa det Vänsterpartiets Rossana Dinamarca skriver i Aftonbladet. Det börjar bra:

”Regeringens beslut att kristendomen ska ha en dominerande ställning i skolans religionsundervisning har väckt debatt. Självklart ska kristendomen inte ha någon särställning i skolan – det borde liberala och socialistiska debattörer kunna enas om. Allt annat måste betraktas som en eftergift för det mest fundamentalistiska partiet i regeringen, Kristdemokraterna.” Källa

Det håller jag med om. Jag är medveten om att det är den kristna tron som på många sätt format vårt samhälle, men det är också i kristendomens namn som vi bränt häxor, förtryckt människor och hållit fattiga kvar i fattigdom. Alltså är det kanske inte så dumt att hålla en neutral, lite objektiv ställning i religionsfrågor. Men visst borde eleverna få kunskaper om t ex varför Israel begår terror mot Palestinier i Guds namn och tvärt om, hur KluKlux Klan är en kristen fundamentalistisk sekt som förtrycker eller om ”moral majority” i USA?

Religionsämnet behövs.

Rossana lägger i Aftonbladet ut sin idé om att avskaffa religionsundervisningen i grundskolan, vilket jag inte direkt ser något nytt i. Hon skriver:

”Självklart har alla elever rätt att få kunskaper om till exempel kristendom, judendom och islam, men de har lika stor rätt att få kunskaper om icke-religiösa livsåskådningar och ideologier. I viktiga existentiella frågor som rör moral, livets mening med mera, ges de religiösa förklaringarna en större tyngd eftersom de har ett helt eget ämne. Vi vill inte bara ha neutralitet mellan religioner utan också att det finns en jämvikt mellan det religiösa och det sekulära.” Källa

Jaha, tänker jag. Det är ju så religionsämnet är uppbyggt (i alla fall i min värld)... What's new?Jag ser inte problemet att ge kristendomen tolkningsföreträde eftersom jag själv gått ur svenska kyrkan och vill att eleverna ska studera olika religiösa fenomen, traditioner, riter eller olika sätt att formulera etiska ställningstaganden.

Religionsämnet handlar om frågor som rör meningen med livet och där har inte kristendomen en särställning i min undervisning. Vi behöver religionsämnet för att motverka stereotyper om t ex tro, riter, muslimer eller kristna. Många elever talar sällan om livets stora frågor, tro eller religion hemma. Att i skolan få möjlighet att diskutera och testa ställningstaganden för att själva komma underfund med världen, det är väl ändå en bra sak. Vänsterpartiets förslag om att avskaffa religionsämnet tror jag inte på. De skriver att:

”[---] vi vill inte avskaffa religionskunskapen helt och hållet. Det vi ifrågasätter är att det ska vara ett obligatoriskt ämne. Med stigande ålder är det bra om elever, som så önskar, kan få kunskap om religioner och trosuppfattningar och kanske få stöd i sitt sökande efter livets stora frågor. Vi tycker med andra ord att det ska kunna gå att läsa religionskunskap i gymnasieskolan, men att det ska vara frivilligt. Det finns ju också eftergymnasiala yrkesutbildningar inom religionens område.” Källa

I USA är det ingen som läser religion på det sätt vi gör, utan man läser bara om sin egen religion. Är det kanske därför man är så himla islamofoba och rädd för det annorlunda? Likadant i andra Europeiska länder. Jag talade en gång med en man på en buss på väg från Belfast på Nordirland till Dublin om skolan. Han tyckte att det lät vansinnigt att vi undervisade om religion i skolan i Sverige.

”-Se på oss, religionen bara skapar förbittring!”.

När jag förklarade min syn på religion som grundar sig i vår kursplan, då tyckte han att det lät mycket bra.

”- Det skulle ju skapa en större förståelse för varandra om man visste mer och kunde mer om andras religioner och traditioner” tyckte han. Jag kan bara hålla med.

I religionsämnet ska eleverna enligt målen själva formulera svar på livsfrågor, det kan ju ske utan att någon religion har tolkningsföreträde. Att ta bort ämnet ur grundskolan tycker jag är dumt. Fast om läraren i religion står och ger kristendomen fördelar eller låter sin egen tro färga och styra innehållet till en fråga om rätt och fel, då är det fel.

1 kommentar:

Leo sa...

Helt rätt. Religionsundervisning är otroligt viktigt. Sen känner jag att det i många fall är svårt att få en bra samhällskunskapsundervisning utan religionsundervisning, eftersom stora grunder i våra demokratiska system kommer med tankar från religionen.