torsdag 12 november 2009

debatt?

Gerd Magnusson (som jag inte vet något om) skriver så här på Lärarförbundet Alfas forum:

"Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning att de fyra SO-ämnena delas upp i grundskolan. Det blir en garant för att elever får de grundkunskaper de behöver inför gymnasiet. Att en lärare ska behärska alla fyra ämnena är inte rimligt. En tvåämneskombination borde i stället vara vettigast för att garan tera att kunskapsnivån upprätthålls i de olika ämnena. I dag finns det alltför många exempel på lärare som kvackar i ämnen som de inte är behöriga i. Det tvärvetenskapliga perspektivet kan ändå upp rätthållas med ett nära samarbete mellan lärarna i de olika SO-ämnena."
http://www.tidningenalfa.se/default.asp

Jag kunde inte låta bli att bemöta det. Jag tycker INTE som hon...

"Det är fel väg att dela upp ämnet eftersom helhetsperspektivet, som också finns i kursplanen, försvinner. Hur får man sammanhållna vettiga arbetslag med flera olika SO-lärare? Jag är SO 4-9, en ypperlig grund för min uppift. Jag arbetar t ex just nu med fattigdom. Till det använder jag en geografi-bok och en samhällskunskapsbok eftersom det är ett tema som berörs i dem båda. Med tvåämneslärare skulle det inte bli lika enkelt. Sluta upp med snuttifieringen och se helheten, det tematiska perspektivet. Se ett problem och hantera det. T ex i religion, kan man skilja ur när det tangerar samhällskunskapen? Eller historia råkar komma in på fördelningsfrågor i geografi, kanske samhällskunskap och ideologier, ja eller religion eftersom det var ett religiöst krig vi läste om osv.osv. Kan man hantera t ex Israel Palestina utan att använda historiska fakta, samhällskunskap och mänskliga rättigheter/FN-perspektiv, religigiösa perspektiv jusar-.muslimer, eller geografiskt - förhållanden i landet och landområden och fördelning av dem osv. ? Nej naturligtvis inte. Allt hänger ihop!"
Som sagt, lägg ner snuttifieringen!

Inga kommentarer: